ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. โชติรส อังกุระวรานนท์

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2558การศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2556ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888