พญ.พญ. แรกขวัญ สิทธิวางค์กูล - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2545กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, The Hospital for Sick Children, University Avenue in Toronto, Ontario ประเทศแคนาดา
2538กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2533ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย