ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. แรกขวัญ สิทธิวางค์กูล

ชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2545กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, The Hospital for Sick Children, University Avenue in Toronto, Ontario ประเทศแคนาดา
2538กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2533ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888