ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

ภาษา -

การศึกษา

2562กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2558ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย