พญ.พญ. เบญญา พาร์ค - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

ภาษา -

การศึกษา

2564, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2562ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2557ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย