ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. อุรารัตน์ วสุนธราพร

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2557อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
2556ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888