ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. อัญชนา สัจจพุทธวงศ์

ชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ภาษา : Hindi, English, Thai

การศึกษา

2550อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2547กุมารเวชศาสตร์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประเทศไทย
2541ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888