ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. อลิสา บัดติยา

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560เวชศาสตร์ชะลอวัย, American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) ประเทศสหรัฐอเมริกา
Anti-Aging and Regenerative medicine, American Board of Anti-Aging and Regenerative medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา
2552เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888