ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2551กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย