พญ.พญ. อรธิรา เล็กอำนวยพร - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2555รังสีวิทยาวินิจฉัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย