พญ.พญ. อมรพิชญ์ กิตติพจนสิทธิ์ ไฮท์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • จิตเวชศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2556สาขาจิตเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย