ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. หทัยทิพย์ บุญญะรัตน์

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2561ปริญญาตรี, อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาตรี, อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888