พญ.พญ. หทัยทิพย์ บุญญะรัตน์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2561ปริญญาตรี, อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาตรี, อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย