ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สุปราณี ฟูอนันต์

ชำนาญพิเศษ :

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2528โสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2526ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2524ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888