พญ.พญ. สุปราณี ฟูอนันต์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2528โสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2526ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2524ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย