ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สุดาทิพย์ นิ่มกิ่งรัตน์

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888