พญ.พญ. สุดาทิพย์ นิ่มกิ่งรัตน์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย