ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สินีนาถ พรจากสวรรค์

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2558เวชศาสตร์ฟื้นฟู, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888