พญ.พญ. สินีนาถ พรจากสวรรค์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2558เวชศาสตร์ฟื้นฟู, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย