พญ.พญ. สาวิกา เศรษฐเสถียร - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2562กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2560กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย