ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สมลักษณ์ นิลวรานนท์

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2557อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2553อายุรศาสตร์, แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888