พญ.พญ. สมรรจน์ ลิ้มมหาคุณ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2556อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2554อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย