ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สมรรจน์ ลิ้มมหาคุณ

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2556อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2554อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888