ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2556ระบาดวิทยาคลินิก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2544เวชศาสตร์นิวเคลียร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2540ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888