ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์โรคเลือด

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2556, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย