ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วิกานดา ตันติโสภารักษ์

ชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2553กุมารเวชศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888