ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วัลยา เตชะสุข

ชำนาญพิเศษ :

  • วิสัญญีวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2555Regional Anesthesia, McGill University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2551วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888