ชำนาญพิเศษ:

  • ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา -

การศึกษา

2562ประสาทศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2556ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย