ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วรยา ขัตติพัฒนาพงษ์

ชำนาญพิเศษ :

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2557ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2555โสต ศอ นาสิกวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888