พญ.พญ. วรยา ขัตติพัฒนาพงษ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2557ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2555โสต ศอ นาสิกวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย