ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วรกมล ติยะประเสริฐกุล

ชำนาญพิเศษ :

  • วิสัญญีวิทยา

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาการระงับปวด

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2556การรักษา ความปวดแบบเรื้อรัง, McGill University ประเทศแคนาดา
2552วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888