ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วธู สุทธิศาสตร์

ชำนาญพิเศษ :

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2555Clinical and Research Fellow in Radiology (Musculoskeletal Radiology), Iwate Medical University School of Medicine ประเทศญี่ปุ่น
2550รังสีวิทยาวินิจฉัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888