พญ.พญ. วธู สุทธิศาสตร์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2555Clinical and Research Fellow in Radiology (Musculoskeletal Radiology), Iwate Medical University School of Medicine ประเทศญี่ปุ่น
2550รังสีวิทยาวินิจฉัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย