ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ลัดดาวัลย์ เมธากิจตระกูล

ชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560อนุสาขาจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2558จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888