ชำนาญพิเศษ:

  • จักษุวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2560อนุสาขาจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2558จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย