ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ยุรี ยานาเซะ

ชำนาญพิเศษ :

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง :

  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2554อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888