พญ.พญ. ภัสสรา อิฐสถิตไพศาล - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ: -

ภาษา English, Thai

การศึกษา