ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2550ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2548ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888