ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. พิชญากร ศิริตัน

ชำนาญพิเศษ :

  • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560เวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ, สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา
2558วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเทศไทย
2556Postgraduate Diploma in Dermatology/Skin Intergrity, ประเทศสหราชอาณาจักร
Contact and Occupational Dermatology, สถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย
2555Master of Science in Dermatology Skills and Treatment, มหาวิทยาลัยฮาร์ด ฟอร์ดเชียร์ ประเทศสหราชอาณาจักร
2552Postgraduate Diploma in Practical Dermatology, มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ ประเทศสหราชอาณาจักร
2545ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ตจวิทยา

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888