ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. พรพิมล นาคพงศ์พันธุ์

ชำนาญพิเศษ :

  • จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2551จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888