พญ.พญ. ฝันฝ้าย สมเกียรติ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ: -

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ภาษา Thai

การศึกษา

2562อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2558ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย