ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ปัทมา โกมุทบุตร

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

เฉพาะทาง :

  • ประสาทวิทยา

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553อนุมัติบัตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง, Flinders University ประเทศออสเตรเลีย
2550เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888