พญ.พญ. ปัทมา โกมุทบุตร - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

เฉพาะทาง

  • ประสาทวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2560ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553อนุมัติบัตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง, Flinders University ประเทศออสเตรเลีย
2550เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย