พญ.พญ. ปวริศา จารุวนากุล - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2554เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย