ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2552กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2541ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย