ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ประไพ เดชคำรณ

ชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2552กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2541ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888