พญ.พญ. ประภาวรรณ เมธาเกษร - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง

  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2558กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย