พญ.พญ. นภัทร์ธมณฑ์ บุญมา - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2552สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย