ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. นภัทร์ธมณฑ์ บุญมา

ชำนาญพิเศษ :

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2552สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888