ชำนาญพิเศษ:

  • จักษุวิทยา

ภาษา -

การศึกษา

2562จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาเอก, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย