ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

ชำนาญพิเศษ :

  • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2558อายุรศาสตร์การนอนหลับ, Cleveland Clinic Education Foundation ประเทศไทย
2557Epilepsy and Clinical Neurophysiology, Case Western Reserve University & University Hospital Case Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา
Epilepsy, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2553ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888