ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณิชชา วงษ์สวรรค์

ชำนาญพิเศษ :

  • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2554ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย
Laser and Cosmetic Dermatology/ General Dermatology, Mount Sinai Medical Center, Miami, FL Hospital. ประเทศสหรัฐอเมริกา
2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ตจวิทยา
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ตจพยาธิวิทยาและเลเซอร์

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888