พญ.พญ. ณัฐยา ปัญโญวัฒน์กูล - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • จักษุวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2561อนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย