ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณราวิตรี ถี่ถ้วน

ชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2555อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประเทศไทย
2552กุมารเวชศาสตร์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888