พญ.พญ. ณราวิตรี ถี่ถ้วน - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง

  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2555อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประเทศไทย
2552กุมารเวชศาสตร์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย