ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณฐภรณ์ ตงกิจเจริญ

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English, Chinese, Burmese

การศึกษา

2562Dermatological Surgery and laser, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2561ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย
2559เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ตจวิทยา
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ตจพยาธิวิทยาและเลเซอร์

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888