ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ชุติมา โสภารัตน์

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2560Hepato Biliary Pancreatic Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2555ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888