ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2560Hepato Biliary Pancreatic Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2555ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย