ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2563ปริญญาตรี, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
2558ปริญญาตรี, อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประเทศไทย
2552ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย