ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2563อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
2558อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย