พญ.พญ. ชัชฎาภรณ์ โตวรกุล - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2560ปริญญาตรี, อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552ปริญญาตรี, อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย