ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

ภาษา -

การศึกษา

2563อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2561อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
2557ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย