พญ.พญ. ฉัตรอรุณ ริมสุขเจริญชัย - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2556ศัลยศาสตร์ทรวงอก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2554ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย