ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ฉัตรอรุณ ริมสุขเจริญชัย

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2554ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ปริญญาโท, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888