ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล

ชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2558อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา, University of Erlangen-Nuremberg ประเทศเยอรมนี
2555อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888