ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. จุฑารัตน์ จิโน

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888