พญ.พญ. จุฑารัตน์ จิโน - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2559เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย